Anh chàng nhân viên viên trẻ tuổi địt cực sung

Anh chàng nhân viên viên trẻ tuổi địt cực sung. Thêm vào đó, cô ấy cảm thấy “sẽ là một sự bất công” khi để tôi không biết cô ấy có thể đưa tôi đến thiên đường tuyệt đối bao xa. Chúng tôi đã trao đổi tên và số điện thoại và thường xuyên nhắn tin. Trở lại câu chuyện trong tầm tay. Cô ấy đến nhà tôi đêm qua và sẵn sàng để làm tình. Vì tất cả những gì tôi có thể nhận được là một số trò chơi cổ trang nghiêm trọng ngày hôm trước, tôi không chắc mình sẽ mong đợi điều gì và không muốn cho rằng mình sẽ có thể tham gia tất cả. Không chỉ cô ấy còn hơn cả sự sẵn lòng, cô ấy đã mang theo một thẻ đáng ngạc nhiên dọc theo mặt hàng.

1006 views